Gesloten tot nader bericht.
Copyright JumpKids Trampolinepark

Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie├źn, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JumpKids Haarlemmermeer. 
Onze Perskit kunt u terugvinden via https://jump-xl.com/nl/over-jump-xl/perskit/
Copyright ┬ę 2021 JumpKids Haarlemmermeer, Nieuw-Vennep